APK keuring

APK keuring

Auto Laning is een door RDW-erkend keuringsstation

Algemene Periodieke Keuring (APK) bestaat uit een test van de auto op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. Auto Laning in Eelde is een door de RDW-erkend keurringstation en controleert uw auto op een groot aantal punten.

  • Plan online of telefonisch een afspraak in
  • RDW-erkende keurmeesters
  • Prijsopgave bij noodzakelijke reparaties

Waarom APK keuring?

Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn (bron: RDW).

Autogegevens opvragen

Wilt u weten wanneer u auto moet worden gekeurd? Maak dan direct gebruik van onze kentekenchecker. Toets uw kenteken in en vraag direct uw voertuiggegevens op. Uw gegevens van uw auto zijn openbaar via de website van de RDW. Auto Laning is niet verantwoordelijk voor de gegevens van de RDW, de kentekenchecker haalt slechts de openbare, beschikbare voertuiggegevens op.